Analytische vaardigheden

Diverse vaardigheden zijn van belang bij analytisch vermogen. Zo is het handig om gegevens te kiezen volgens een systeem. Hierbij wordt dan gebruik gemaakt van diverse bronnen van informatie. Het is belangrijk om adequaat te handelen en dus structuur aan te brengen wat betreft de gegevens. Ook moeten deze op een gepaste wijze geïnterpreteerd worden. Je moet ook coherent en logisch nadenken. Alles beredeneren op een samenhangende manier en kijken naar de feiten; geloof niet lukraak alles wat je leest of hoort. Wees nieuwsgierig, neem niet alles voor waar aan: gebruik je analytisch vermogen!

Plan

Informatie, verworven vanuit verschillende toekomstmogelijkheden, gebruik je om bepaalde problemen zuiver te analyseren. Complexen verdeel je onder in vanzelfsprekende componenten. Hierbij is het van belang om de zaken uit elkaar te halen: welke zijn van grote betekenis en welke minder? Ook noemenswaardig is het dat je accuraat te werk moet gaan, je bevordert de coherentie en doorziet composities, je zorgt voor terechte besluiten die voortvloeien uit de informatie die tot je beschikking staat. Concluderend, het analytisch vermogen is een complex begrip met allerlei facetten.