Analytisch vermogen

U bent aangeland op  Analytisch Vermogen; hier wordt u wijzer over het vermogen om complexe problemen te visualiseren, te benoemen en op te lossen. Ook hebben we het over het maken van beslissingen op grond van het verstand tot het analytisch denkvermogen.

In deze omgeving leert u over het toepassen van het analytisch vermogen, zoals het zoeken naar onregelmatigheden in verhalen, een reeks gebeurtenissen in de juiste volgorde zetten en het lezen van een artikel met een kritische visie!

Complementair

Bepaalde beroepen en organisaties vereisen sterk analytische vaardigheden. Een goed voorbeeld hiervan is een beroep als wetenschapper of dokter. Het is goed om af te vragen: wat kan ik? Voor het goed functioneren in een analytisch beroep is echter ook creatief denken noodzakelijk.

Gebruik je analytisch vermogen

Waar het analytische vaardigheden gaat over het logisch redeneren en het scheiden van feiten en meningen, gaat creatief denken juist over verbanden leggen tussen problemen, maar ook hypotheses opstellen en het indelen van informatie in relevante categorieën. Het analytisch vermogen en creatief denken vullen elkaar zodoende feilloos aan. Dat is een analytisch betekenis.

Perfectioneren

Het analytisch vermogen sterk creatief uitgebeeld Om een scherpe geest te ontwikkelen zijn er een aantal manieren. Een voor de hand liggende, doch uiterst effectieve methode is lezen. Lezen verbetert de kundigheid van het analyseren, doordat men hierdoor patronen sneller en beter doorgrondt. Bovendien wordt, door het lezen, het geheugen getraind. Een ander middel om het analytisch vermogen te trainen is het plannen van taken. Hierdoor leert men analytisch denken en wordt de nadruk gelegd op het sorteren van taken op prioriteit en omvang.

Onthou het gezegde van Alan Lakein:

“Failing to plan is planning to fail.”